Blocs

La revisió de la solució anhidra d'àcid salicílic ordinari al 2%.