Blocs

La revisió ordinària de la solució de glucòsid d'ascòrbil al 12%.